Ceník služeb

Odměnu za právní služby stanovujeme vždy po dohodě s klientem tak, aby právní pomoc byla pro klienta dostupná a proto klientovi navrhneme některou z těchto možných druhů odměn advokáta.

Hodinová odměna

Základní hodinová sazba je s klientem ujednána v závislosti na rozsahu poskytovaných právních služeb a jejich náročnosti. Zpravidla se pohybuje ve výši 1500,- Kč plus 21 % DPH. Hodinová sazba je vhodná pro případy, kdy nelze předem určit rozsah právních služeb nebo má klient zájem pouze o jednotlivou poradu.


Paušální odměna

Vhodná pro dlouhodobé klienty, kdy za pravidelnou měsíční úhradu má klient možnost čerpat ujednaný počet hodin právní služby, čímž se může dostat výrazně pod jinak obvyklou hodinovou sazbu.


Výsledková odměna

Odměna je sjednána jako podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby.

 

Úkonová odměna

Není-li odměna sjednána, nebo žádá-li tak klient, náleží advokátovi právo na odměnu stanovenou pro daný typ kauzy vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde:

Naturální odměna

Bereme králíky, husy, vajíčka atd. vše z biochovu 🙂