Mgr. Markéta Rájecká

Advokátka

IČO: 66240891, č.osv. ČAK 4520

e-mail: rajecka@advokati-cz.com

ID datové schránky: a4sghz3

Vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 1994 promovala. Od roku 1997 je členem této advokátní kanceláře. Ve své advokátní praxi se věnuje zastupování klientů před soudy, obhajobě v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení a při dopravních nehodách. Má zkušenosti z velkých soudních procesů a za poškozené již vymohla několik miliónů na náhradách škody.

Specializace: obchodní a firemní právo, zejména právo obchodních společností, občanské právo, právo směnečné a šekové, závazkové právo, trestní právo, vymáhání pohledávek.